Historiske steder

Kongens Lyngby kaldes således, fordi byens jord indtil Reformationen i 1536 var krongods og altså tilhørte kongen. Landsbyen er opstået i Vikingetiden, og dens beliggenhed skyldes sikkert, at der på dette sted var en nem overgang over Mølleåen.

Gågade i LyngbyDa København i løbet af 1500-tallet blev Danmarks hovedstad, blev Kongens Lyngby lige som de øvrige sogne omkring København præget af hovedstadens behov. Bønderne leverede mælk og grøntsager til byboerne, og rige københavnere byggede landsteder på Lyngby-egnen eller oprettede fabrikker langs Mølleåen.

I løbet af 1700- og 1800-tallet blev Kongens Lyngby en betydelig handelsby for Københavns nordlige omegn, og denne funktion beholdt byen, da dens opland i løbet af 1900-tallet blev forstæder til København.

Industrien var en overgang byens vigtigste erhverv, men i dag er Kongens Lyngby først og fremmest kendt som en handels- og serviceby omgivet af nogle af Danmarks mest populære boligområder.

Byen har imidlertid bevaret meget af sit gamle købstads- og udflugtsmiljø, og det er med til at gøre Kongens Lyngby til et interessant turistmål.

Københavns Landbefæstning

LandbefæstningI slutningen af 1800-tallet opførtes Københavns Landbefæstning. Der var tale om et storstilet fæstningsanlæg, som skulle hindre en fjende i at nå frem til landets hovedstad, der siden opgivelsen af voldene i 1867 lå temmelig ubeskyttet. Krigen i 1864 havde vist, at den danske hær ikke magtede at forsvare hele landet. Strategien var derfor, at man i tilfælde af et fjendtligt angreb (Tyskland) ville kunne forsvare rigets hovedstad, indtil andre magter (England) kunne komme Danmark til hjælp.

Byggeriet gennemførtes af regeringen Højre trods indædt modstand fra oppositionen Venstre, og fæstningsbyggeriet var hovedstridspunktet i den indenrigspolitiske debat i denne periode, som kaldes provisorietiden efter de provisoriske finanslove, der betalte byggeriet.

Fæstningskanalen

Det største enkelt-element i Københavns Landbefæstning var en planlagt oversvømmelse, der med udnyttelse af Furesøens vand skulle lægge et bredt bælte af vand rundt om København som en passiv forhindring for en fremtrængende fjende. Derfor gravedes i 1886-88 en kanal fra Furesøen til Lyngby Sø, og fra søen videre gennem Lyngby ud til Ermelunden syd for Dyrehaven. Herfra kunne vandet med et system af dæmninger og sluser fordeles i en række oversvømmelsesbassiner ud til Øresund nord for Skovshoved, og i en kanal gennem Gentofte Sø og Utterslev Mose til voldgraven foran Vestvolden fra Husum til Køge Bugt.

Garderhøjfortet

GarderhøjfortetVandspærringen skulle arbejde sammen med en aktiv spærring bestående af forter og batterier med mellemliggende skyttegrave, hvorfra en fremtrængende fjende skulle beskydes. Det først opførte af disse forter på “nordfronten” af København var Garderhøj-fortet ved Jægersborg. Garderhøjfortet er tilgængeligt for offentligheden. I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger desuden Lyngby Fort og Fortunfortet. De danske forter var større og mere moderne end de belgiske og nordfranske, der beviste deres værdi under Første Verdenskrig; men Københavns Befæstning kom heldigvis aldrig i aktiv brug under en krig.Annoncer