Bondebyen og de gamle huse

BondebyenBondebyen er den ældste del af Kongens Lyngby, beliggende på skråningen nordøst for Lyngby Kirke.

Kernen i den gamle bydel er de store gamle gårde, der engang ejede hele landsbyens jord, og hvis man f.eks. går ind på Lindegårdens gårdsplads, fornemmer man den storhed og rigdom, der var karakteristisk for Lyngbys bønder. Men desuden ligger her husmandshuse, aftægtsvillaer og institutioner, og Bondebyen bærer også præg af at have været en arbejderbeboelsesby fra 1890’erne indrettet i de gamle landbrugsbygninger.

I 1980’erne blev Bondebyen saneret og fik sit nuværende udseende.

Støvlet Katrines Hus

Kongens Lyngby rummer adskillige gamle huse. Ét af dem er Støvlet-Katrines Hus i Bondebyen, Gammel Lundtoftevej 31. Støvlet-Katrine var en af de farverige skikkelser omkring den sindssyge konge Christian den Syvende; men dels døde hun i 1805, hvorimod huset i Bondebyen først er opført i 1808, og dels færdedes hun aldrig i Lyngby. Det er derfor en gåde, hvorfor huset hedder således; men det gør det altså.

Det er mere forståeligt, når man i Springforbi har Christian Winthers Hus (Strandvejen 839) eller i Dyrehaven Peter Lieps Hus; for i disse huse har de nævnte personer faktisk boet.

I nærheden af Frederiksdal ligger det smukke landsted Spurveskjul, som maleren Nicolai Abildgaard opførte til sig selv i 1805, og lige overfor ligger et lille gult bindingsværkshus, som efter sigende er dét hus, der inspirerede H. C. Andersen til at skrive “Hist hvor vejen slår en bugt”.

I et af Taarbæks huse har Strindberg boet, i hele to af Lyngbys Viggo Stuckenberg og således kunne man blive ved.

Brede


Annoncer